Navigation Menu+

Wieczór Jubileuszowy Dyrektora Fundacji Polska Przyszłość

Posted on Lis 15, 2014 by in Bez kategorii |

2014-11-12-0462014-11-12-0122014-11-12-007

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 12-11-2014 odbył się Specjalny Wieczór Jubileuszowy Dyrektora Fundacji Polska Przyszłość MARKA KRAWCZYŃSKIEGO, który łączył dwie rocznice: jego 10 rocznicę powrotu do Polski, którą opuścił z Rodzicami jako dziesięcioletni chłopiec w roku 1959 oraz 66 urodziny.
Organizator wieczoru, Bogdan Falicki, opisał  Marka Krawczynski jako przyklad polskiego patriotyzmu XXI wieku wyrażającego się poprzez:
Afirmację – Kreatywność – Profesjonalizm – Dynamikę.
Po odwiedzeniu różnych krajów, w których stał się inspiracją dla wielu słuchaczy,  Mark Krawczynski ma teraz szanse również w Warszawie na przekazanie swoich wspomnień i podsumowanie swoich osiągnięć, wrażeń i przyjaźni  podczas uroczystego wieczoru .

 

2014-11-12-0272014-11-12-051Gospodarz wieczoru podkreślił, że Marek Krawczyński jako architekt, ma szczególny sposób tworzenia. W ciągu 10 lat zbudował u wielu z nas nowe postawy; przebudował ludzkie serca i umysły. Stworzył autorski wzór pasji obywatelskiej .

W programie były filmy o architekturze i zrównoważonym budownictwie oraz tożsamości narodowej dla Polski.

W panelu dyskusyjnym z Kacprem Nosarzewskim, jubilat omawiał potrzeby możliwych rozwiązań inżyenirsko-architektonicznych przygotowanych w Polsce jako przykład dla świata w dziedzinach odnawialnych energii. Jubilat zaprezentował także prelekcje o architekturze w Australii i słynnej Operze w Sydney.
Wśród licznej grupy gości byli także koledzy i koleżanki z Rotary Klubu Warsaw City, a Eugeniusz Gorczyca wygłosił piękną laudacje o Marku i jego wielu projektach promujących naszą polską kulturę.

Miejsce wydarzenia to Dom Kultury Zacisze na Targówku, w sali kameralnej .

Dyrektor Fundacji Polska Przysłość wierzy że kultura i tożsamość to nie tylko to co widzimy na pięknych salonach w wielkich pałacach, ale raczej to co mamy w naszych sercach i co czujemy w naszych duszach.