Navigation Menu+

W Akademii WIT, 27 września 2018, „Polska jak Australia – Sto Lat!”

Posted on Paź 13, 2018 by in Bez kategorii |

Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość” Mark Krawczyński zaprezentował wykład, inaugurujący nowy rok akademicki, aby inspirować młodych polskich studentów do myślenia bardziej pozytywnie o swojej przyszłości.

Na przykładzie nowoczesnej metamorfozy w Australii, pokazał,  jak można przestawić swój mind-set od pesymistycznych koncepcji powstałych w czasach bezwładności (zaborach, inwazjach i konfliktach z sąsiednimi wielkimi mocarstwami)  na nowy, konstruktywny styl myślenia oparty na tożsamości sukcesu.

Na stulecie naszej niepodległości, uczelnie powinny uczyć mądrego zarządzania, aby Polacy mogli lepiej zarządzać lokalnymi zasobami a nie tylko być wierną i bardzo wydajną grupą roboczą dla zagranicznych szefów.

Na przykładach z Australii i takich słynnych liderów biznesowych jak Rupert Murdoch, Dyrektor Fundacji pokazał, że warto uczyć się zarządzania na międzynarodowym poziomie tak, jak to robią np. Amerykanie i Niemcy.

Zademonstrował również jakie ograniczenia kulturowe musieli pokonać Australijczycy, aby osiągnąć własną tożsamość sukcesu i być szanowanymi na całym świecie. Po dramatycznie trudnym okresie swojej historii przez prawie 200 lat, Australia osiągnęła swoje 100 lecie niepodległości 17 lat temu i jest teraz jednym z najbardziej „udanych” i popularnych krajów na świecie, w którym obywatele sami decydują o swoim rozwoju i możliwościach na przyszłość, ponieważ są uczeni „sprytnego” zarządzania, w którym cele są zdefiniowane w prosty sposób i potem osiągane „na skróty”. Polska tez powinna dążyć w tym kierunku i ten proces już się rozpoczął.

Cały wykład był nagrany i będzie udostępniony do studentów tej uczelni, jak także do innych centrów edukacyjnych na żądanie.

Długie dyskusje w kuluarach po wykładzie potwierdziły wielkie zainteresowanie w uczeniu się wydajnego zarządzania.