Navigation Menu+

Tożsamość Sukcesu

Posted on Cze 2, 2017 by in Bez kategorii |

Młodzi Polacy są bardzo dobrze wykształceni. W wieku od 20 do 30 lat mają już dobrą wiedzę o świecie i wielkie umiejętność techniczne i intelektualne. Ale jeszcze potrzebują większej wiary we swoje zdolności i w przyszłość naszego kraju.

Także my wszyscy Polacy potrzebujemy lepszego „marketingu”, który może być jeszcze bardziej udany, gdy rozwiniemy w sobie tożsamość sukcesu, która przekształca się w radość z życia i tworzenia bardziej pozytywnej koncepcji na przyszłość.

Taka zmiana w naszym „mind-set” jest możliwa nie tylko na osobistym poziomie, ale też w ugrupowaniach biznesowych, socjalnych, jak także narodowych.

Na przykładach takiej wspaniałej metamorfozy, która dynamicznie zmieniła Australię w drugiej połowie XX wieku, Dyrektor naszej Fundacji Mark Krawczyński zaprezentował audio-wizualny wykład podkreślając podstawowe progi, które musi przekroczyć społeczeństwo, aby się czuło dowartościowane i pełne optymizmu. A to prowadzi do większej radości z życia i większej wydajności oraz osobistej satysfakcji.

Świat tak teraz widzi Australię,  jako kraj sukcesu który jest przykładem dla wielu innych narodów.

W Szkole Przywództwa w Warszawie 27 maja 2017 r, Dyrektor naszej Fundacji zaprezentował dynamiczny wykład, który podkreślał, że teraz jest pora na Polskę, aby przeprowadziła taką metamorfozę wśród naszych młodych liderów i też pozostała przykładem dla świata.

„click twice on each photo to get full picture”, proszę kliknąć dwukrotnie na zdjęcie