Navigation Menu+

PROMOCJA POLSKI I POZYTYWNE MYŚLENIE

Posted on Mar 16, 2018 by in Bez kategorii |

 

Celami Fundacji Polska Przyszłość są między innymi:

  • promowanie polskiego dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, rozwoju technologicznego, ekonomicznego, intelektualnego

  • rozbudzanie wiary, szczególnie wśród młodych ludzi, w możliwość osiągnięcia sukcesu w Polsce

  • tworzenie pozytywnego wizerunku Polski

Potrzebujemy tworzyć mocniejszą markę naszego kraju, aby świat doceniał nasze umiejętności i osiągnięcia. Z powodu słabego wizerunku Polski za granicą, nasi artyści i przedsiębiorcy nie są uważani na tym samym wysokim poziomie jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA i wiele innych narodów, które są przykładem sukcesu dla świata.

 

Ale żeby promować nasze polskie sukcesy z przekonaniem, musimy sami uwierzyć w nasze osiągnięcia i wykreować poczucie sukcesu we własnej mentalności – tzw. „Mindset of Success”. Pozytywne myślenie tworzy poczucie wartości osobistej i wiary w nasze szanse na przyszłość.

 

W Łodzi 15 marca 2018r , Dyrektor Fundacji Mark Krawczyński udzielił wywiadów dla lokalnych mediów, łącznie z TVP Łódź, Radio Łódź i Polską Agencją Prasową. Tematem była promocja Polski oraz jej przedsiębiorców i biznesmenów czyli jak tworzyć mocniejszą markę dla Polski.

 

Tydzień później w Expo Centre Łódź odbędzie się 12 edycja Konferencji wystawienniczo-seminaryjnej pt. „PRO-MA- TAP” na której Dyrektor fundacji będzie Keynote Speakerem na ten temat oraz gościem honorowym na panelu dyskusyjnym razem z ekspertami z branży meblarskiej. Dochody z tej branży przynoszą dla Polski setki milionów Euro rocznie. Mimo tego, nasze wyroby są wciąż jeszcze za mało doceniane za granicą, mimo świetnej jakości, kreatywności i najnowszych technologii używanych w ich produkcji.

 

Dyrektor Fundacji Mark Krawczynski będzie porównywał ogromne sukcesy jakie osiągnęła Australia przez ostatnie 50 lat w budowaniu najlepszego wizerunku swojego kraju z tym, co Polska może jeszcze zrobić w tym zakresie na scenie międzynarodowej.

 

Budowanie mocnego wizerunku naszego kraju i najlepszej możliwej marki dla naszych projektantów i producentów  powinny być bardzo ważnymi celami dla nas wszystkich.

 

Mark Krawczynski będzie prezentował, jakie metody Australia używała w swoim bardzo udanym marketingu i pokazywał jak to się odnosi do naszych polskich możliwości na przyszłość.