Navigation Menu+

Pozytywne myślenie i wiara w nasze społeczeństwo

Posted on Kwi 9, 2019 by in Bez kategorii |

Pozytywne myślenie i wiara w nasze społeczeństwo

Warszawa będzie przykładem dla świata w ciągu międzynarodowej prezentacji przez Dyrektora Fundacji w Hamburgu. Tematem wykładu będzie „Kreowanie spokojnego i zrównoważonego społeczeństwa” i Polska jako jeden z 3 krajów na różnych stopniach rozwoju po trudnych okresach wojennych lub  załamaniach społecznych. Inne przykłady porównawcze to takie kraje jak Australia i Uganda.

Najbardziej emocjonalnie dojrzałym społeczeństwem z tej trójki jest Australia, która już osiągnęła poczucie swojej prawdziwej wartości. Tam ludzie są najmniej sfrustrowani i widzą swoje społeczeństwo jako zrównoważone. Mają wzajemny szacunek do innych obywateli oraz cieszą się ze swoich osiągnięć i swojego życia. Mają pozytywne poglądy i opinie dotyczące swojej przyszłości. Angażują się pozytywnie w sprawy społeczne.

Ale wcześniej antypody musiały się wydobyć ze strasznego okresu kolonialnego, kiedy więźniowie i uchodźcy z całego świata wybijali rdzennych aborygenów, jak również swoich strażników i samych siebie. W tamtym czasie dochodziło często do okrutnych walk z aborygenami i różnych rewolucji przeciwko niemoralnym władzom, jedną z najsłynniejszych była Eureka Stockade. Dla wielu ludzi to było piekło na ziemi.

Mimo tego, po 120 latach okrucieństwa i braku wiary w jakąkolwiek przyszłość dla tego społeczeństwa, Australia rozpoczęła inspirującą transformację już  w połowie XX wieku. Pozytywne myślenie ujawniło się wśród tych ludzi i od tego czasu ten kraj stał się jednym z najbardziej pozytywnych i „lubianych” społeczeństw świata.

Polska przetrwała własną okrutną historie przez ponad 200 lat. Wojny, inwazje, zabory i okupacje militarne jak także destrukcje kulturowe, społeczne, wydawały się trwać bez końca. Obecnie, od ponad 30 lat, Polska odbudowuje się fizycznie jak i kulturowo. Nasza kultura osobista już przeszła wielką cześć swojej transformacji, aby szanować drugiego człowieka i nie okazywać przesadnej agresji. Ale jeszcze mamy dużo pracy nad odbudową pozytywnego myślenia i wiary we własne możliwości i zaufaniu innym obywatelom. Mimo tego, nawet już teraz jesteśmy o wiele bardziej zaawansowani w naszym rozwoju w kierunku pełnej radości z życia i osobistej wiarygodności, niż wiele innych narodów.

Te niekonwencjonalne porównania będą podstawą wykładów Dyrektora Fundacji na światowym zjeździe wpływowych ludzi z całego świata w Hamburgu w czerwcu 2019.

Wykłady w Hamburgu o budowaniu zrównoważonego społeczeństwa będą połączeniem tych tematów, prezentując Polskę jako kraj, który jest przykładem wspaniałej transformacji społecznej po bardzo ciężkich przejściach historycznych. Inne kraje powinny brać przykład z tego, co my osiągamy w naszym stosunkowo krótkim okresie powojennym.  Ale my sami też powinniśmy być dumni z tego co tworzymy i mieć wiarę w naszą przyszłość.

W międzyczasie Dyrektor już promował nasz rozwój wśród wpływowych międzynarodowych gości w ciągu ich wizyt do Polski. Na zdjęciach goście z Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Litwy i Rosji oprowadzani po Warszawie, aby się przekonać jak bardzo nasza stolica rozwinęła się po II Wojnie Światowej. Na konferencji na początku kwietnia br. Dyrektor Fundacji przedstawił wiele przykładów naszego rozwoju intelektualnego, technologicznego i społecznego. Jego wykłady za parę miesięcy w Hamburgu o budowaniu zrównoważonego społeczeństwa, będą połączeniem tych tematów, prezentując Polskę jako kraj który już jest wyjątkowym przykładem wspaniałej transformacji społecznej po bardzo ciężkich przejściach historycznych. Inne kraje powinny brać przykład z tego co my osiągamy w naszym stosunkowo krótkim okresie powojennym.  Ale my sami też powinniśmy być dumni z tego, co tworzymy i mieć wiarę w naszą przyszłość.