Navigation Menu+

O Marku Krawczyńskim

Działania Marka Krawczyńskiego, Dyrektora Fundacji ‚Polska Przyszłość’, i wydarzenia z jego udziałem na rzecz promocji polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą

MKrawczynski

 • W 2004 r. sprowadzenie do Polski z rodzinnego domu w Australii olbrzymiej panoramy warszawskiego Starego Miasta, ręcznie narysowanego przez jego ojca po II Wojnie Światowej. Uroczyste przekazanie rysunku Muzeum Historycznemu M. St. Warszawy z udziałem ambasadora Australii, JE Patricka Lawlessa.
 • W 2005 r. Praca jako kurator polsko-australijskiej wystawy „Orły w krainie kangurów” w Muzeum Wychodźstwa w Łazienkach Królewskich. Wystawa obejmowała też, celem promocji polskiej twórczości, dzieła sztuki artystów z Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Wystawa była eksponowana w 3 innych lokacjach: w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (obie pod patronatem nowego ambasadora Australii) i w Domu Polonii w Pułtusku (z udziałem konsula Australii). W ramach promocji wystawy wywiady dla polskich i australijskich stacji radiowych i telewizyjnych.
 • Również w 2005 r. przygotowanie uroczystego otwarcia centrum handlowo-kulturalnego „Kangaroo Club” w Warszawie z ambasadorem Australii JE Ianem Forsythem. Centrum prezentowało australijską kulturę i australijskie towary oraz rozwijało międzynarodowy dialog dzięki wykładom i prezentacjom audiowizualnym (1. wykład poprowadził Marek Krawczyński).
 • Również w 2005 r. organizacja i sponsorowanie specjalnego konkursu plastycznego w Europejskiej Akademii Sztuk, który promował konstruktywne myślenie i zaowocował stworzeniem nowego logo – symbol twórczego myślenia o przyszłości Polski. Przewodniczenie jury oraz ufundowanie nagród.
 • Organizacja i współprowadzenie 3 wywiadów z ambasadorami Japonii, Kanady i Australii w Polskim Radio, promujących polskie osiągnięcia.
 • Promocja i sprzedaż do Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Egiptu produkowanych w Polsce baldachimów inspirowanych kształtem opery w Sydney.
 • Wspólnie z ambasadorem Australii przekazanie baldachimu (Sydney Opera Shade) jako prezentu dla Warszawian. Jest on używany jako osłona dla pianistów podczas tradycyjnych, cotygodniowych koncertów plenerowych przy pomniku Chopina w Łazienkach Królewskich. Celem akcji było medialne wzmocnienie międzynarodowego wizerunku polskiego wydarzenia kulturalnego.
 • Przygotowanie projektu wielkiej wystawy narodowej, promującej osiągnięcia polskich artystów, intelektualistów i naukowców pod hasłem „Polska Przyszłość”, przedłożonego rządowi, środowiskom naukowym i sponsorom.
 • Promocja nowego filmu produkcji australijskiej, poświęconego Chopinowi i Polsce podczas ekskluzywnego koncertu w Pałacu Szustra, pod patronatem ambasador Australii, JE Ruth Pearce. W wydarzeniu nacelowanym na uświadomienie muzycznego i kulturalnego statusu Polski brało udział 40 zagranicznych dyplomatów. Przekład filmu na język polski i mandaryński na potrzeby wystawy EXPO w Szanghaju.
 • Promocja 2 koncertów australijskiego pianisty Pierce’a Lane’a w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, z udziałem ambasadora jak także konsula Australii. Cel – rozszerzanie stosunków kulturalnych Polski ze światem.
 • Promocja i organizacja wypraw polskich turystów do głównych miast i obszarów naturalnych Australii wspólnie z podróżnikiem Markiem Tomalikiem. Cel – przekazywanie pozytywnych postaw i doświadczeń młodym Polakom.
 • Promowanie koncertów australijskiej Orkiestry Młodzieżowej SBS w Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym w październiku 2010 r. celem rozwinięcia związków między kulturowych pośród muzyków młodego pokolenia.
 • Promowanie w 2006 i 2007 r. 2 koncertów australijskiego gitarzysty Tommy’ego Emmanuela wraz z ambasadorem Australii celem wzmocnienia wizerunku Polski jako miejsca występów artystycznych.
 • Przygotowanie francuskiego tłumaczenia ww. australijskiego filmu o Chopinie na potrzeby dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu Danuty Dubois, w związku z programem Roku Chopinowskiego – promocja polskiej kultury we Francji.
 • Research historyczny i współpraca przy koncepcji nowego filmu (międzynarodowa produkcja) o rozwoju polskiej kultury, architektury i sztuk plastycznych w latach powojennych, celem zwiększenia świadomości polskiego dorobku. Później współpraca przy scenariuszu, pozyskiwanie informacji i nagrań archiwalnych, wreszcie finansowe wsparcie projektu z własnych środków.
 • Wsparcie australijskiej ekipy Bredon Hill Film and TV Productions podczas zdjęć w Warszawie na potrzeby australijskiego filmu o Polsce dla telewizji SBS oraz ABC, a także dla US Public Broadcasting Service. Udział w postprodukcji filmu w Anglii, konsultacje fonetyczne dla angielskiego aktora Simona Callowa.
 • Poszukiwanie sponsorów i dystrybutorów na potrzeby ww. filmu w USA, Tajlandii, Chinach i Indiach. Film będzie wyświetlony ponad 400 razy w amerykańskiej telewizji w latach 2011-2012. Tytuł polski: „Jak Feniks z popiołów”.
 • Inicjowanie kontaktów ambasadorów Australii, radców handlowych i członków korpusu dyplomatycznego ze specjalistycznymi grupami i osobami w kręgów kultury i biznesu, celem wsparcia rozwoju działań komercyjnych i kulturalnych oraz wymiany między Australią i Polską. Tłumaczenia podczas wystąpień publicznych.
 • W ramach zwiększania świadomości polskiego potencjału za granicą, wsparcie wizyt w Polsce australijskich biznesmenów, artystów i działaczy społecznych (np. Peter Beveridge, ks. Peter McGrath, Pierce Lane, Bob Lunnon, Roger Woodward, Tommy Emmanuel, Australian SBS Youth Orchestra, Australian Chamber Orchestra i in.)
 • Tworzenie rysunków pomnika Chopina w Warszawie, które przekazywane były VIP-om włącznie z ambasadorami Kanady, Tajlandii, a także przedstawicielom zagranicznych korporacji działających w Polsce.
 • Autorstwo książki „Mutual Respect” w języku angielskim, która skupia się na międzynarodowych relacjach kulturalnych i promuje je pośród zagranicznych ekspertów oraz instytucji, zapewnienie tłumaczenia na język polski, prezentacje w placówkach edukacyjnych.
 • Pośredniczenie w osobistych kontaktach ambasadorów i członków misji handlowych z polskimi artystami w pracowniach i galeriach. Tłumaczenia na wernisażach i podobnych wydarzeniach. Cel – promocja polskiego dorobku artystycznego i różnorodnych stylów.
 • Wykłady w australijskich centrach kultury i szkołach wyższych na temat Polskiej kultury. Osobiste pokazy filmów o Chopinie i jego ojczyźnie w języku angielskim, październik i listopad 2010 r.
 • Organizacja dwutygodniowych wycieczek dla grona 25 artystów i muzyków z Sydney do głównych kulturalnych atrakcji Polski, celem zwiększenia międzynarodowej świadomości polskiej kultury i promowania polskich artystów na świat.
 • Promowanie wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów, wystaw i przedstawień w środowisku zagranicznych VIP-ów i członków korpusu dyplomatycznego. Osobista opieka nad tymi osobami podczas takich wydarzeń w Warszawie i okolicach, Krakowie, Łodzi, Zakopanem i in.
 • Prezentacja nowego filmu o Polsce dla grona VIP-ów w rezydencji ambasadora Tajlandii w Warszawie oraz wywiad na potrzeby naukowe udzielony przy tej okazji studentce z Waszyngtonu.
 • Oprowadzanie wielu wycieczek architektonicznych i historycznych po Warszawie dla grup dyplomatycznych, w tym 2 specjalne wycieczki kulturalne do Podkowy Leśnej z udziałem ponad 20 ambasadorów i ich małżonków (2008-2009).
 • Współprodukcja nowego filmu o Chopinie dokumentalnego w 4 językach pt. „Warszawa Chopina” razem z Australijskim reżyserem i angielskim aktorem. Ten film był prezentowany kilkadziesiąt razy w 2009 r. w Amerykańskiej telewizji w serii programów pt. „Classical Destinations II”, jak także w Australii w 2010 i Wielkiej Brytanii.
 • Razem z Ambasadorem Australii w Warszawskiej Akademii Muzycznej, zaprezentowanie Australijskiej PBS Youth Orchestra na galowym koncercie orkiestrowym dla polskich widzów i międzynarodowych VIPów.
 • Tura do Australii w 2010 r. aby osobiście zaprezentować film o Chopinie dla studentów w Sydney Konserwatorium Muzycznym, jak także dla stacji PBS i dla studentów muzyki w Newcastle na Centralnym Wybrzeżu.
 • Współprodukcja nowego filmu o największym projekcie w historii świata, opisującym odbudowę naszej Warszawy – wydarzenie o wiele większe niż Hirosima i Drezno. Ta produkcja to współpraca polsko-angielsko-australijska która zajęła 2 lata od czerwca 2010 r. Słynny angielski aktor Simon Callow jak także polski producent Maciej Skalski (nominowany na Oskara w Hollywood) dołączyli swoją kreatywność do tej wspaniałej produkcji pt. „Jak Feniks z Popiołów” – „Out of the Ashes: Warsaw Story”. Film później zakupiony przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dla wszystkich polskich placówek na świecie.
 • Tura do Australii i Tajlandii w 2011, aby zaprezentować nowy film o Polsce „Out of the Ashes: Warsaw Story” dla Konsulatu Generalnego w Sydney i Klubu Polskiego w Ashfield, jak także dla Uniwersytetu Architektury w Bangkoku.
 • Aby udowodnić Polakom i ludziom za granicą że Polska jest krajem wielkich osiągnięć, zorganizował prapremierowe prezentacje swojego najnowszego filmu o odbudowie stolicy „Jak Feniks z Popiołów” dla Polaków jak także VIPów i ambasadorów z całego świata, w wielu instytucjach, łącznie z Muzeum Historii Warszawy, Uniwersytetu w Lublinie, w Ambasadach Irlandii i Tajlandii itd. W latch 2011 i 2012. W połączeniu z filmem organizował także tury po zabytkach warszawskich dla gości zagranicznych (np. International Women’s Group)
 • Wożenie Ambasadorów z Argentyny, Chile, Peru, Japonii, Tajlandii, Irlandii, Australii, Indii, Grecji, Kanady i Nowej Zelandii po miejscach o specjalnej symbolice w Polsce, łącznie z Krakowem, Łodzią, Lublinem, Toruniem, Jeziorami na Mazurach, Żelazową Wolą, Warszawską Starówką, itd.
 • Tura do USA w roku 2012 do San Francisco, Los Angeles, Fresno i Chicago aby osobiście przedstawić swój najnowszy film o odbudowie Warszawy „Out of the Ashes: Warsaw Story” aby udowodnić Amerykanom jak także Polonii zagranicznej, że Polska jest krajem wielkich osiągnięć. Połączył to z 7 wywiadami w radiu amerykańskim kiedy przestawiał przykłady teraźniejszych sukcesów w naszej ojczyźnie które demonstrują że to jest kraj przyszłości z wielkimi możliwościami dla młodych ludzi jak także dla przedsiębiorców z całego świata. Bardzo pozytywne reakcje w prasie polonijnej utrwaliły te tematy w formie piśmiennej i spowodowały dalsze zaproszenia na współprace z instytucjami w USA.
 • W 2012 rozpoczął realizację projektu nowego centrum, gdzie młodzi Polacy będą mogli spotykać się i rozmawiać z ludźmi sukcesu, aby przekonać się że wielu może osiągnąć sukcesy w naszej ojczyźnie, a nie tylko marzyć o „ucieczce” za granicę. Nowe centrum pt. Villa Karisse będzie prezentowało wystawy sztuki polskich artystów, kulturowe „happeningi” jak także zapraszało artystów z zagranicy na plenery aby malować ich interpretacje polskich pejzaży i zabytków, aby cały świat dowiedział się więcej o naszych wspaniałościach narodowych.
 • 2011 i 2012 r.: Inspirujące wykłady o kulturze i tożsamości narodowej, aby wzbudzić w Polakach wiarę we swoje możliwości. Wykłady w ASP, w Forcie Sokolnickiego, w SARPie jak także na wielu uczelniach i uniwersytetach w Polsce.
 • 9-10-2012: Prezentacja wykładu o Polsce na Uniwersytecie w Lublanie plus pokaz własnego filmu o odbudowie Warszawy (największy projekt świata) dzięki zaproszeniu Ambasadora Słowenii. Wielu czołowych postaci ze tego miasta uczestniczyło, razem z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie.
 •  Wielka wystawa sztuki artystów polskich w roku 2013 w nowym centrum Villa Karisse, w połaczeniu z wykładami ekspertów. Ponad 320 osób brało udział w tej inauguracji, wraz z ośmioma Ambasadorami raz dyplomatami z sześciu Ambasad.
 • Impreza dla Warszawskiego Klubu Rotary International w Villa Karisse razem z promocją dzieł sztuki Polskich artystów. Jednocześnie początek programu „Oczyma Wzajemności” w celu promocji i wymiany artystów polskich z artystami z zagranicy . W ten sposób nasza kultura jak także nasza sztuka będzie lepiej odbierana na całym świecie. Pierwsza wizyta i wspólna pracownia-workshop z Tajlandją odbyła się w drugiej połowie czerwca 2013.
 •  Plany na panele dyskusyjne w Villa Karisse na rok 2014, połączone z Europą „na żywo” przez Internet. Prezentacje o polskich sukcesach i dlaczego Polska jest krajem przyszłości i jak jej kultura może być wzorem dla całej Europy.
 • Prezentacja filmów: 
 •   1. „Secrets of the Sydney Opera House”
 •   2.  „Classical Destinations II  Chopin”
 •   3. ” Out of the Ashes – Warsaw Story ” /”Jak Feniks z popiołów”.
 •   4. „Culture and National Identity: Australia and Poland”
 •   5. „Elemental Flow Towers”