Navigation Menu+

„Imaginary Landscape” Wystawa malarstwa Kuby Janysta

Posted on Kwi 23, 2017 by in Bez kategorii |

22 kwietnia 2017- Dzień Wolnej Sztuki

Fundacja „Polska Przyszłość” miała przyjemność uczestniczyć w wernisażu wystawy malarstwa  Kuby Janysta, wybitnego artysty współpracującego z Fundacją. Wernisaż miał miejsce w Galerii 81°

Op. cit. „Na drodze wieloletnich poszukiwań i konfrontacji różnych estetyk Kuba Janyst wypracował sposób obrazowania współczesności oddający jej rozedrganie, przeciążenie komunikatami i napastliwość.

Dzisiejszy świat artysta postrzega poprzez kumulację danych, szum informacyjny, hałas treści.

Ujmuje je w formę zadziwiającą w swej prostocie i celności: użycie farby akrylowej i krawędzi szpachli, która geometryzuje, ale i zagęszcza, przedstawioną rzeczywistość.

Punkt widzenia staje się jednocześnie techniką, tym samym przedstawiony obraz okazuje się równie ważny co proces twórczy i finałowa materialność dzieła.

Jest w tym akcie coś z ludycznej radości dziecka, ale i zakonnej dyscypliny.

Kuba Janyst wychodząc od dźwięków -szumu komunikacyjnego i muzyki elektronicznej- realizuje je w formie obrazu, w którym natężenie drgań jest tak wysokie, że materializuje się w abstrakcyjnych strukturach i zarazem je dekonstruuje.”

kurator: Dr Julia Lewandowska

Kuba Janyst 
Op.cit „Studia w latach 1999 – 2005 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, oraz w roku 2003 w College of Art and Architecture, University of Tennessee, organizator wystaw oraz malarskich plenerów. Zajmuje się głównie malarstwem w technice olejnej i akrylowej także rysunkiem.”