Navigation Menu+

Fundacja promuje polskie sukcesy i kulturę dla naszych rodaków oraz dla świata

Posted on Mar 29, 2016 by in Bez kategorii |

Budujmy wspólnie naszą pozytywną tożsamość i wiarę w nasze umiejętności, aby nie tylko młodzi Polacy , ale także ci w dojrzałym wieku, uwierzyli w swoją ojczyznę.

Gdy pokazujemy nasze osiągnięcia dla turystów, naukowców i biznesmenów z zagranicy to nie tylko tworzymy piękny, międzynarodowy  wizerunek naszego kraju, ale także sami robimy się bardziej świadomi naszych zasobów kulturowych, intelektualnych i biznesowych w Polsce.

Dyrektor Fundacji Mark Krawczyński zaprezentował wykład na ten temat na Stadionie Narodowym w Warszawie 14 marca 2016 w ciągu serii konferencji pt.”Meetings  Week  Poland 2016″.  Omawiał także, podczas paneli dyskusyjnych, jakie wpływy i zyski mogą przynieść międzynarodowe konferencje, konwencje i kongresy tematyczne. Pokazywał przykłady takich pozytywnych efektów z innych krajów, gdzie już uczestniczył w wielu tego typu imprezach.

Gdy nasi młodzi Polacy uwierzą w pozytywną przyszłość i jakość życia w naszym kraju, to nie będą masowo wyjeżdżali za granicę, a ci, którzy już są na obczyźnie będą wracali do kraju, aby żyć w naszej kulturze i wspólnie wspierać rozwój ojczyzny.

 

Fot.Katarzyna Cegłowska/ketti.pl

o1mwomw1mw2