Navigation Menu+

Dyrektor Fundacji prezentuje wykład dla polskich i niemieckich studentów o rozwoju Polski

Posted on Maj 7, 2016 by in Bez kategorii |

Foundation Director lectures to Polish and German students about Polish development

The success of Poland’s growth is not fully appreciated unless we show the best of what Poland has achieved already.

This can be done by lectures and tours of the best of Poland, with overseas visitors being guided by our own Polish youth.

Our own people will then also get a better understanding of why Poland is a country of success, where it is worth building a better future for yourself.

The overseas brain drain of our well trained Polish students is detrimental to the future of our country. Young Poles should be proud of their country’s development which has been most impressive after WWII. But this progres is often ignored by our negtive media presentations.

Confident and happy young Poles will develop Poland to ever higher levels if they believe in the potential of their own country. They might also feel more accomplished and self-realised if they stay within their own cultural setting with their own friends and families.

Mark Krawczynski delivered a lecture on this topic to senior German and Polish students before they set of on various exchange tours of Warsaw, with Polish students being guides for their German guests.

The German visitors were most impressed and their Polish hosts looked most satisfied.

Our Foundation donated special films about the rebuilding of Warsaw after WWII, which was the biggest architectural project in the history of the world.

 

Sukces rozwoju Polski nie będzie w pełni doceniony, jeżeli wyraźnie nie pokażemy tego, co Polska już osiągnęła.

Można to osiągnąć miedzy innymi poprzez wykłady i organizowanie wycieczek prowadzonych przez polską młodzież do najlepszych miejsc w Polsce dla turystów z zagranicy .

Nasi rodacy będą wówczas lepiej rozumieć, dlaczego Polska jest krajem sukcesu, gdzie warto budować lepszą przyszłość dla siebie.

Zagraniczny „drenaż mózgów” naszych dobrze wyszkolonych polskich studentów i absolwentów jest szkodliwe dla przyszłości naszego kraju.

Młodzi Polacy powinni być dumni z rozwoju swojego kraju, który jest obecnie najbardziej imponująy po II wojnie światowej. Ale ten progres jest często ignorowany przez negatywne prezentacjie multimedialne.

Młodzi Polacy mający poczucie własnej wartości będą rozwijać Polskę do coraz wyższych poziomów, jeśli wierzą w potencjał własnego kraju. Mogą również poczuć się bardziej pewni własnej samozrealizacji, jeśli pozostają w ich własnym otoczeniu kulturowym z własnymi przyjaciółmi i rodzinami.

Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość” Mark Krawczyński wygłosił wykład na ten temat do polskich i niemieckich studentów i absolwentów przed zwiedzaniem Warszawy, gdzie polscy studenci byli przewodnikami dla swoich gości. Niemieccy goście byli pod dużym wrażeniem z czego polscy gospodarze byli bardzo zadowoleni.

Nasza Fundacja przekazała gościom z Niemiec filmy o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Odbudowa ta była największym projektem architektonicznym w historii świata.