Navigation Menu+

DZIAŁANIA i WYDARZENIA NA RZECZ PROMOCJI POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI W KRAJU I ZA GRANICĄ

Posted on Lut 20, 2013 by in Bez kategorii | 0 comments

  1. W 2004 r. sprowadzenie do Polski z rodzinnego domu w Australii olbrzymiej panoramy warszawskiego Starego Miasta, ręcznie narysowanego przez jego ojca po II Wojnie Światowej. Uroczyste przekazanie rysunku Muzeum Historycznemu M. St. Warszawy z udziałem ambasadora Australii, JE Patricka Lawlessa.
  2. W 2005 r. Praca jako kurator polsko-australijskiej wystawy „Orły w krainie kangurów” w Muzeum Wychodźstwa w Łazienkach Królewskich. Wystawa obejmowała też, celem promocji polskiej twórczości, dzieła sztuki artystów z Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Wystawa była eksponowana w 3 innych lokacjach: w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (obie pod patronatem nowego ambasadora Australii) i w Domu Polonii w Pułtusku (z udziałem konsula Australii). W ramach promocji wystawy wywiady dla polskich i australijskich stacji radiowych i telewizyjnych.
  3. Również w 2005 r. przygotowanie uroczystego otwarcia centrum handlowo-kulturalnego „Kangaroo Club” w Warszawie z ambasadorem Australii JE Ianem Forsythem. Centrum prezentowało australijską kulturę i australijskie towary oraz rozwijało międzynarodowy dialog dzięki wykładom i prezentacjom audiowizualnym (1. wykład poprowadził Marek Krawczyński).
  4. Również w 2005 r. organizacja i sponsorowanie specjalnego konkursu plastycznego w Europejskiej Akademii Sztuk, który promował konstruktywne myślenie i zaowocował stworzeniem nowego logo – symbol twórczego myślenia o przyszłości Polski. Przewodniczenie jury oraz ufundowanie nagród.
  5. Organizacja i współprowadzenie 3 wywiadów z ambasadorami Japonii, Kanady i Australii w Polskim Radio, promujących polskie osiągnięcia.
  6. Promocja i sprzedaż do Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Egiptu produkowanych w Polsce baldachimów inspirowanych kształtem opery w Sydney.
  7. Wspólnie z ambasadorem Australii przekazanie baldachimu (Sydney Opera Shade) jako prezentu dla Warszawian. Jest on używany jako osłona dla pianistów podczas tradycyjnych, cotygodniowych koncertów plenerowych przy pomniku Chopina w Łazienkach Królewskich. Celem akcji było medialne wzmocnienie międzynarodowego wizerunku polskiego wydarzenia kulturalnego.
  8. Przygotowanie projektu wielkiej wystawy narodowej, promującej osiągnięcia polskich artystów, intelektualistów i naukowców pod hasłem „Polska Przyszłość”, przedłożonego rządowi, środowiskom naukowym i sponsorom.
  9. Promocja nowego filmu produkcji australijskiej, poświęconego Chopinowi i Polsce podczas ekskluzywnego koncertu w Pałacu Szustra, pod patronatem ambasador Australii, JE Ruth Pearce. W wydarzeniu nacelowanym na uświadomienie muzycznego i kulturalnego statusu Polski brało udział 40 zagranicznych dyplomatów.  Przekład filmu na język polski i mandaryński na potrzeby wystawy EXPO w Szanghaju.
  10. Promocja 2 koncertów australijskiego pianisty Pierce’a Lane’a w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, z udziałem ambasadora jak także  konsula Australii. Cel – rozszerzanie stosunków kulturalnych Polski ze światem.
  11. Promocja i organizacja wypraw polskich turystów do głównych miast i obszarów naturalnych Australii wspólnie z podróżnikiem Markiem Tomalikiem. Cel – przekazywanie pozytywnych postaw i doświadczeń młodym Polakom.
  12. Promowanie koncertów australijskiej Orkiestry Młodzieżowej SBS w Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym w październiku 2010 r. celem rozwinięcia związków między kulturowych pośród muzyków młodego pokolenia.
  13. Promowanie w 2006 i 2007 r. 2 koncertów australijskiego gitarzysty Tommy’ego Emmanuela wraz z ambasadorem Australii celem wzmocnienia wizerunku Polski jako miejsca występów artystycznych.
  14. Przygotowanie francuskiego tłumaczenia ww. australijskiego filmu o Chopinie na potrzeby dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu Danuty Dubois, w związku z programem Roku Chopinowskiego – promocja polskiej kultury we Francji.
  15. Research historyczny i współpraca przy koncepcji nowego filmu (międzynarodowa produkcja) o rozwoju polskiej kultury, architektury i sztuk plastycznych w latach powojennych, celem zwiększenia świadomości polskiego dorobku. Później współpraca przy scenariuszu, pozyskiwanie informacji i nagrań archiwalnych, wreszcie finansowe wsparcie projektu z własnych środków.
  16. Wsparcie australijskiej ekipy Bredon Hill Film and TV Productions podczas zdjęć w Warszawie na potrzeby australijskiego filmu o Polsce dla telewizji SBS oraz ABC, a także dla US Public Broadcasting Service. Udział w postprodukcji filmu w Anglii, konsultacje fonetyczne dla angielskiego aktora Simona Callowa.
  17. Poszukiwanie sponsorów i dystrybutorów na potrzeby ww. filmu w USA, Tajlandii, Chinach i Indiach. Film będzie wyświetlony ponad 400 razy w amerykańskiej telewizji w latach 2011-2012. Tytuł polski: „Jak Feniks z popiołów”.
  18. Inicjowanie kontaktów ambasadorów Australii, radców handlowych i członków korpusu dyplomatycznego ze specjalistycznymi grupami i osobami w kręgów kultury i biznesu, celem wsparcia rozwoju działań komercyjnych i kulturalnych oraz wymiany między Australią i Polską. Tłumaczenia podczas wystąpień publicznych.
  19. W ramach zwiększania świadomości polskiego potencjału za granicą, wsparcie wizyt w Polsce australijskich biznesmenów, artystów i działaczy społecznych (np. Peter Beveridge, ks. Peter McGrath, Pierce Lane, Bob Lunnon, Roger Woodward, Tommy Emmanuel, Australian SBS Youth Orchestra, Australian Chamber Orchestra i in.)
  20. Tworzenie rysunków pomnika Chopina w Warszawie, które przekazywane były VIP-om włącznie z ambasadorami Kanady, Tajlandii, a także przedstawicielom zagranicznych korporacji działających w Polsce.
  21. Autorstwo książki „Mutual Respect” w języku angielskim, która skupia się na międzynarodowych relacjach kulturalnych i promuje je pośród zagranicznych ekspertów oraz instytucji, zapewnienie tłumaczenia na język polski, prezentacje w placówkach edukacyjnych.
  22. Pośredniczenie w osobistych kontaktach ambasadorów i członków misji handlowych z polskimi artystami w pracowniach i galeriach. Tłumaczenia na wernisażach i podobnych wydarzeniach. Cel – promocja polskiego dorobku artystycznego i różnorodnych stylów.
  23. Wykłady w australijskich centrach kultury i szkołach wyższych na temat Polskiej kultury. Osobiste pokazy filmów o Chopinie i jego ojczyźnie w języku angielskim, październik i listopad 2010 r.
  24. Organizacja dwutygodniowych wycieczek dla grona 25 artystów i muzyków z Sydney do głównych kulturalnych atrakcji Polski, celem zwiększenia międzynarodowej świadomości polskiej kultury i promowania polskich artystów na świat.
  25. Promowanie wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów, wystaw i przedstawień w środowisku zagranicznych VIP-ów i członków korpusu dyplomatycznego. Osobista opieka nad tymi osobami podczas takich wydarzeń w Warszawie i okolicach, Krakowie, Łodzi, Zakopanem i in.
  26. Prezentacja nowego filmu o Polsce dla grona VIP-ów w rezydencji ambasadora Tajlandii w Warszawie oraz wywiad na potrzeby naukowe udzielony przy tej okazji studentce z Waszyngtonu.
  27. Oprowadzanie wielu wycieczek architektonicznych i historycznych po Warszawie dla grup dyplomatycznych, w tym 2 specjalne wycieczki kulturalne do Podkowy Leśnej z udziałem ponad 20 ambasadorów i ich małżonków (2008-2009).
  28. Introducing Australian organizations in Sydney, Melbourne, Canberra and Newcastle to performances of a Polish Folklorico cultural troupe. Then promoting the concept of a special tour by this group to Australia to expand the image of Polish culture on the other side of the world and to give young Polish students the opportunity to perform overseas and gain experience and confidence by performing in various new concert venues.
  29. Współprodukcja nowego filmu o Chopinie dokumentalnego w 4 językach pt. „Warszawa Chopina” razem z Australijskim reżyserem i angielskim aktorem. Ten film był prezentowany kilkadziesiąt razy w 2009 r. w Amerykańskiej telewizji w serii programów pt. „Classical Destinations II”, jak takżę w Australii w 2010 i Wielkiej Brytanii.
  30. Razem z Ambasadorem Australii w Warszawskiej Akademii Muzycznej, zaprezentowanie Australijskiej PBS Youth Orchestra na galowym koncercie orkiestrowym dla polskich widzów i międzynarodowych VIPów.
  31. Tura do Australii w 2010r. aby osobiście zaprezentować film o Chopinie dla studentów w Sydney Konserwatorium Muzycznym, jak także dla stacji PBS i dla studentów muzyki w Newcastle na Centralnym Wybrzeżu.
  32. Współprodukcja nowego filmu o największym projekcie w historii świata, opisującym odbudowę naszej Warszawy – wydarzenie o wiele wieksze niż Hiroshima i Drezno. Ta produkcja to wspólpraca polsko-angielsko-australijska która zajela 2 lata od czerwca 2010r. Słynny angielski aktor Simon Callow jak także polski producent Maciej Skalski (nominowany na Oskara w Hollywood) dołączyli swoją kreatywnośc do tej wspaniałej produkcji pt. „Jak Feniks z Popiołów” – „Out of the Ashes: Warsaw Story”.  Film później zakupiony przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dla wszystkich polskich placówek na świecie.
  33. Tura do Australii i Tajlandii w 2011, aby zaprezentować nowy film o Polsce „Out of the Ashes: Warsaw Story” dla Konsulatu Generalnego w Sydney i Klubu Polskiego w Ashfield, jak także dla Uniwersytetu Architektury w Bangkoku.
  34. Aby udowodnić Polakom i ludziom za granicą że Polska jest krajem wielkich osiągnięć, zorganizowanie pra-premierowych prezentacji  najnowszego filmu o odbudowie naszej stolicy „Jak Feniks z Popiołów” dla Polaków jak także VIPów i ambasadorów z całego świata, w wielu instytucjach, łącznie z Muzeum Historii Warszawy, Uniwersytetu w Lublinie, w Ambasadach Irlandii i Tajlandii itd. W latch 2011 i 2012. W połączeniu z filmem zorganizowanie także tury po zabytkach warszawskich dla gości zagranicznych (np. International Women’s Group)
  35. Wyjazdy z Ambasadorami z Argentyny, Chile, Peru, Japonii, Tajlandii, Irlandii, Australii, Indii, Grecji, Kanady i Nowej Zelandii do miejsc o specjalnej symbolice w Polsce, łącznie z Krakowem, Łodzią, Lublinem, Toruniem, Jeziorami na Mazurach, Żelazową Wolą, Warszawską Starówką, itd.
  36. Tura do USA w roku 2012 do San Francisco, Los Angeles, Fresno i Chicago aby osobiście przedstawić swój najnowszy film o odbudowie Warszawy „Out of the Ashes: Warsaw Story” aby udowodnić Amerykanom jak także Polonii zagranicznej, że Polska jest krajem wielkich osiągnięć. Wystapienie z 7 wywiadami w radiu amerykańskim i przestawienie przykładow teraźniejszych sukcesów w naszej ojczyźnie, które demonstrują, że to jest kraj przyszłości z wielkimi możliwościami dla młodych ludzi jak także dla przedsiębiorców z całego świata. Bardzo pozytywne reakcje w prasie polonijnej utrwaliły te tematy w formie piśmiennej i spowodowały dalsze zaproszenia na współprace z instytucjami w USA.
  37. 2012r.: Inspirujące dalsze wykłady o kulturze i tożsamości narodowej aby wzbudzić w Polakach wiarę we swoje możliwości. Wykłady na ASP, Forcie Sokolnickiego, SARPie jak także na wielu uczelniach i uniwersytetach w Polsce.
  38. 9-10-2012: Prezentacja wykładu o Polsce na Uniwersytecie w Lublijanie plus pokaz własnego filmu o odbudowie Warszawy (największy projekt świata) dzięki zaproszeniu Ambasadora Słowenii. Wielu czołowych postaci ze tego miasta uczestniczyło, razem z Polskim Ambasadorem do Słowenii.
  39. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wykład inspirujący polskich studentów wiedzą o najnowszym rozwoju w Australii, wspólnie z ambasador Australii JE Ruth Pearce (ponad 600 słuchaczy)
  40. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – indywidualny wykład „Australian Development and what we can learn in Poland”.
  41. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – indywidualny wykład „Historical and Cultural Developments at Opposite Ends of the World and why Australia is similar to Poland”.
  42. Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wykład I prezentacja multimedialna w Zakładzie Studiów Australijskich nt. wyjątkowych aspektów kultury australijskiej i ich znaczenia w Polsce.
  43. Kangaroo Club Warszawa – wykład na temat środowiska i kultury Australii, nacelowany na budzenie pozytywnych postaw i „mind-setów” w Polsce.
  44. LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie – wykład o australijskiej kulturze i australijskim stylu życia wraz z przeźroczami i filmem. Celem prezentacji było przekonanie młodych Polaków że takie osiągnięcia tez są możliwe w Polsce.
  45. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w  Podkowie Leśnej – wykład multimedialny o cudach przyrody australijskiej i o kulturze tego kraju, włącznie z nagraniami muzyki Aborygenów i filmem. Cel – promowanie wzorów przetrwania w trudnych warunkach, odniesienie tego do życia w Polsce i naszych wspaniałych możliwości na przyszłość.
  46. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w  Podkowie Leśnej – wykład i pokaz slajdów o urbanistyce i głównych projektach architektonicznych w Australii, włącznie z operą sydnejską, której rozbudowę nadzorowałem jako Construction Manager. Ten wykład aby wzbudzić cheć do pozytywnego „mind-setu” w Polakach.
  47. Sejm RP – wykład o promocji kultury polskiej przez wystawy narodowe na przykładzie Royal Easter Show, porównanie z Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu sprzed 79 lat, refleksje nad wskrzeszeniem tej instytucji na korzyść polskiej tożsamości.
  48. Łomiankowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład o australijskim stylu życia, cudach przyrody i osiągnięciach kulturalnych – jak to się przekłada na polskie realia.
  49. Wiele innych wykładów i prezentacji w latach 2011 i 2012 (opisane w powyższej liście pod no. 38 i 39).
 • W 2013 rozpoczecie nowego centrum, gdzie młodzi Polacy będą mogli spotykać się i rozmawiać z ludźmi sukcesu, aby przekonać się że wielu może osiągnąć sukcesy w naszej ojczyźnie, a nie tylko mazyć o „ucieczce” za granicę. Nowe centrum pt. Villa Karisse będzie prezentowało wystawy sztuki polskich artystów, kulturowe „happeningi” jak także zapraszało artystów z zagranicy na plenery aby malować ich interpretacje polskich pejzaży i zabytków, aby cały świat dowiedział się więcej o naszych wspaniałościach narodowych

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *