Navigation Menu+

Dyrektor Fundacji rozwija współpracę z liderami promocji i kultury z Wielkiej Brytanii

Posted on Lip 25, 2016 by in Bez kategorii |

Fundacja „Polska Przyszłość” promuje polski design, kulturę oraz technologiczne osiągnięcia naszych twórców.

Dyrektor Fundacji Marek Krawczyński, w lipcu 2016r.,  aranżował w Londynie i Hampton Court spotkania  prezentując, między innymi,  filmy promocyjne o Warszawie i Polsce.

Dyskutowano w szczegółach o różnorodnych możliwościach współpracy i strategii rozwinięcia ich w Polsce.

W Hampton Court odbyła się prezentacja i długa debata z doświadczonymi pedagogami muzycznymi, którzy zaplanowali przyjazd do Polski celem rozwinięcia relacji polsko-brytyjskich poprzez Fundację „Polska Przyszłość”.

Głębia i różnorodność muzycznej ekspresji naszych Polskich artystów wymaga maksymalnej ekspozycji na różnych płaszczyznach.

Dyrektor Fundacji, który w młodości był koncertującym pianistą na świecie, doskonale rozumie skalę ważności rozwijania międzynarodowych relacji  pokazujących talent naszych młodych muzyków.

Sukces młodych artystów i ich przyszły kreatywny rozwój są wzmacniane poprzez zdobywanie doświadczenia i potwierdzania swojej wartości i umiejętności również w relacjach z zagranicznymi specjalistami.

 

Na zdjęciu – wybitna brytyjska skrzypaczka i pedagog Dayle Hume

20160721_202630