Navigation Menu+

Dance workshop and new horizons at the Villa Karisse/Warsztaty Tańca i nowe horyzonty w Villi Karisse

Posted on Maj 5, 2014 by in Bez kategorii |

From April 25th to 27th of 2014, our foundation hosted a dance workshop in the Studio of the Villa Karisse for a large group of young dance trainees. Coached by two professional dancers, Ada Petriczko and Emilia Zagrodzka, the participants experienced ways to free their spirit from the body, through a series of adapted exercices and free dance sessions.

This innovative workshop ended with an impressive final performance, showing how much the young dancers had achieved towards their ideal of free movement, by following the advice of their two talented coaches as well as expressing themselves in an independent way.
This new initiative for our foundation was a real success; every participant expressed their enthusiasm for what they had experienced, but also for the peaceful and natural environment of the Villa Karisse, which is all the more beneficial when it comes to artistic improvisation. Therefore, after these very successful three days, other similar workshops will be fostered and hosted here by the Poland – The Future Foundation featuring various forms of artistic expression, with the idea of always expanding the range of its creative activities and encouraging research, creation, motivation and inspiration.

Od 25 do 27 kwietnia 2014 r. nasza Fundacja zorganizowała we współpracy z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego warsztaty tańca. Studio Villi Karisse gościło dużą grupę młodych stażystów tanecznych. Trenowani przez dwie profesjonalne tancerki, Adę Petriczko i Emilię Zagrodzką, uczestnicy doświadczali sposobów, jak uwolnić ducha od ciała przez serię odpowiednio dostosowanych ćwiczeń i wolnych sesji tańca.

Ten innowacyjny warsztat zakończył się imponującym finałowym występem, pokazującym, jak młodzi tancerze dosięgnęli ideału swobodnego przemieszczania się i wyrażania siebie ruchem, stosując się do rad dwóch utalentowanych trenerów.

Nowa inicjatywa naszej fundacji okazała się prawdziwym sukcesem: uczestnicy wyrazili swój entuzjazm i zachwyt nie tylko tym, co przeżyli, lecz także spokojną atmosferą i naturalnym otoczeniem Villi Karisse. Czynniki te mają bardzo duże znaczenie w przypadku improwizacji artystycznej. Dlatego kolejne, podobne grupy warsztatowe z kraju i zagranicy będą gościć w Villi Karisse.

Fundacja Polska Przyszłość motywując, inspirując i zapewniając wsparcie technicze oraz finansowe umożliwia różne formy artystycznego wyrazu, promuje ideę poszerzania zakresu działań twórczych i zachęca do odkrywania nowych obszarów kreacji.

DSC2139 DSC2394 DSC2429 DSC2438-2 DSC2527 DSC2619 DSC2680-21 DSC26901